Kompleksowa realizacja instalacji fotowoltaicznej dla budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu, polegająca na przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych oraz dostawę, montaż, pomiary i uruchomienie systemu. Instalacja składa się z 54 modułów PV monokrystalicznych wykonanych w technologii Half-Cut oraz Low LID Mono PERC marki Longi Solar o mocy 375 Wp każdy, współpracujące z 28 optymalizatorami mocy P850 marki SolarEdge spiętymi w dwa łańcuchy po 14 optymalizatorów i 27 modułów każdy. Łańcuchy wpięte do inwertera SE25K celowo przewymiarowanego dla ewentualnej przyszłej rozbudowy instalacji w przypadku wzrostu zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. Moduły są skierowane na południe pod kątem 25 stopni z zastosowaniem konstrukcji kotwionej do dachu.

Instalacja fotowoltaiczna 20,25 kWp

Inwerter SolarEdge SE25K