Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, w szczególności z energii solarnej, choć jeszcze dekadę temu nie było zbyt spopularyzowane, obecnie stanowi obiekt zainteresowania zarówno Klientów indywidualnych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą. Co takiego zmieniło się, że w ostatnich latach tak bardzo wzrósł popyt na fotowoltaikę?

Z pewnością na zmianę podejścia wpływ miało kilka kwestii. Do najbardziej znaczących czynników zaliczyć można przede wszystkim:

  • – postęp technologiczny w produkcji paneli fotowoltaicznych, który spowodował podniesienie wydajności instalacji;
  • – możliwość wszechstronnego wykorzystania systemu i jego kompatybilność z instalacjami do ogrzewania wody użytkowej lub pomieszczeń, systemami do zasilania nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacji czy też oświetlenia;
  • – możliwość wybrania typu instalacji, z trybem pracy i systemem rozliczania się w opcji on-grid (udział zakładu energetycznego w procesie dystrybucji energii) lub off-grid (akumulacja nadwyżki prądu we własnym zakresie);
  • – zwiększenie świadomości społecznej odnośnie szkodliwości gazów cieplarnianych – ubocznego produktu procesu powstawania energii elektrycznej lub ciepła w ramach konwencjonalnych rozwiązań;
  • – a także, co okazało się kluczowym czynnikiem w promowaniu instalacji fotowoltaicznych, możliwość pozyskania dotacji lub dofinansowania na zakup komponentów i montaż systemu, a także skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Dofinansowanie na fotowoltaikę – z jakich dotacji można skorzystać?

Chcąc sprostać wymogom dyrektywy unijnej dotyczącej wykorzystania OZE jako końcowego źródła energii na poziomie 32% do 2030 roku, rząd Polski wdrożył szereg rozwiązań mających na celu dynamizację transformacji energetycznej.

Zachętą do przejścia m.in. z konwencjonalnych źródeł ogrzewania (np. tradycyjne kotły na paliwa stałe) i zainwestowania w systemy pozyskujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, są programy pozwalające na zoptymalizowanie kosztów poniesionych na zakup oraz montaż takiej instalacji. W przypadku fotowoltaiki, klienci indywidualni do dyspozycji mają np. ulgę termomodernizacyjną dla osób fizycznych, czy dotację z programu “Mój Prąd”. Klienci prowadzący własną działalność gospodarczą lub rolniczą również nie zostali w tej kwestii pominięci, a informacje na temat dofinansowań przeznaczonych dla tej grupy beneficjentów przedstawiamy poniżej.

Programy dla Klientów indywidualnych

Program “Mój Prąd” – w tej chwili najpopularniejsza forma finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2-10kW, zasilających budynki mieszkalne. Dotacja w wysokości do 5 tysięcy złotych, pokrywająca maksymalnie 50% kosztów inwestycji, dotyczy systemów powstałych po 23 lipca 2019 roku. Kluczowe w uzyskaniu dofinansowania jest złożenie wniosku już po zrealizowaniu inwestycji i podłączeniu jej do sieci elektroenergetycznej.

Program “Czyste Powietrze” – jego głównym celem jest mobilizacja społeczeństwa do wymiany tradycyjnych pieców na paliwa stałe oraz do przeprowadzenia termomodernizacji budynków mieszkalnych. W tym przypadku, dotacja może wynieść od 30-37 tysięcy złotych, zależnie od poziomu finansowania i może również objąć zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej jako alternatywnego źródła ciepła.

Ulga termomodernizacyjna – wdrożona w styczniu 2019 roku i dostępna dla właścicieli domów jednorodzinnych możliwość odpisania wydatków poniesionych na termomodernizację, w tym również na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest m.in. konieczność ukończenia inwestycji w ciągu trzech lat. Jeden podatnik może dokonać 18% odpisu na poniesione w ramach inwestycji wydatki o wysokości maksymalnie 53 tysięcy złotych.

Programy dla przedsiębiorców

Wiele istniejących do tej pory programów dla tej grupy beneficjentów zakończyło się w 2020 roku. Jednak priorytetowe traktowanie kwestii klimatycznych przez UE oraz duże zainteresowanie przedsiębiorców rozwiązaniami z zakresu OZE sprawiają, że można spodziewać się w nadchodzącym czasie nowych propozycji finansowania. Aktualnie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozważyć:

Program “Energia Plus” – to finansowanie w formie pożyczki (do 85% kosztów kwalifikowanych) lub dotacji (do 50% kosztów kwalifikowanych), przy czym pożyczka może zostać udzielona zarówno na warunkach rynkowych, jak i z oprocentowaniem preferencyjnym.

Gwarancja Biznesmax – jest rozwiązaniem wspierającym innowacje, zaproponowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i skierowanym do mikro, małych oraz średnich firm. To bezpłatna promesa spłaty kredytu zaciągniętego na rozwój działalności, w tym również na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Regionalne Programy Operacyjne – stanowiące alternatywę dla ogólnopolskich programów. Wnioski o dofinansowanie obecnie najczęściej składa się w trybie naboru stałego, na warunkach określonych przez WFOŚiGW.

Programy dla rolników

W ramach obecnie przeprowadzanej transformacji energetycznej, rolnicy również mogą korzystać z dotacji i dofinansowań na OZE – instalację fotowoltaiczną, turbiny wiatrowe lub pompy ciepła o mocy od 10-50kW. Z do tej pory dostępnych form wsparcia dla rolników wymienić można:

Program Agroenergia – skierowany do sektora rolniczego, zarówno do właścicieli lub dzierżawców gospodarujących przez co najmniej rok na użytkach o powierzchni od 1-300ha, którzy nie rozpoczęli inwestycji przed złożeniem wniosku. Mogą oni liczyć na zwrot 20% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających jednak 25.000 złotych.

Ulgę inwestycyjną w podatku rolnym – choć nie jest to bezpośrednie finansowanie, pozwala na odliczenie do 25% kosztów poniesionych na inwestycję od opłacanego podatku rolnego. Wydatki należy dokumentować fakturami, a w ramach ulgi, z odpisów korzystać można przez kolejne 15 lat.

Programy “Mój Prąd” i “Czyste Powietrze” – są również dostępne dla rolników, jednak jedynie wtedy, kiedy właściciel gospodarstwa występuje jako osoba fizyczna, a instalacja wykorzystana będzie do zasilanie domu.

Czy instalacja fotowoltaiczna zakupiona bez dofinansowania jest opłacalna?

To pytanie z pewnością nurtuje wielu Inwestorów, którzy aktualnie rozważają zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, ale jednocześnie niekoniecznie mają chęć na zajmowanie się formalnościami i na udział w wyścigu po dotację lub dofinansowanie. Na szczęście opłacalność takiej inwestycji jest na tyle znacząca, że nawet bez skorzystania ze wsparcia, po pewnym, być może nieco dłuższym czasie oczekiwania, odnotujemy oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Generalnie, inwestycja w fotowoltaikę zwróci się tym szybciej, im bardziej przemyślane rozwiązania zaimplementujemy – dostosowane do panujących warunków terenowych i o mocy zaspokajającej zapotrzebowanie użytkowników na energię elektryczną. Dlatego warto w tej kwestii skorzystać z oferty renomowanej firmy, która kompleksowo zajmie się zaprojektowaniem instalacji, dostarczeniem wysokiej klasy, posiadających gwarancję komponentów, a także fachowym montażem i obsługą serwisową. Tylko w ten sposób unikniemy problemów z wydajnością systemu i będziemy cieszyć się sprawnie działającym, ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem.