W zakresie naszego zlecenia była wymiana wysłużonych opraw oświetleniowych wyposażonych w metalohalogenowe źródła światła w ilości 88 sztuk na nowoczesne oprawy Cruiser 2 LB LED oraz 18 opraw świetlówkowych na Atlantyk LB LED oraz uzupełnienie oświetlenia awaryjnego również o 18 opraw awaryjnych jednofunkcyjnych jednorodzinnych.

Hala produkcji  włókien po modernizacji oświetlenia
Hala po modernizacji oświetlenia

Oprawy z demontażu

Wymiana opraw oświetleniowych