Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne i termowizyjne

Chcesz sprawdzić czy Twoja instalacja elektryczna jest sprawna? Czy oświetlenie miejsca pracy jest wystarczające i spełnia wymagania przepisów?

Skorzystaj z profesjonalnych usług w tym zakresie oferowanych przez firmę VOLTAGE.

Wykonujemy pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym również kompleksowe sprawdzenie instalacji fotowoltaicznych a także natężenia oświetlenia.

Stosujemy nowoczesne przyrządy pomiarowe oraz oprogramowanie firm SONEL oraz BENNING, co pozwala nam na uzyskanie rzetelnych informacji o stanie sieci i urządzeń lub natężeniu światła w danym obiekcie. Wykorzystywany przez nas w codziennej pracy sprzęt posiada aktualne świadectwa wzorcowania, co jest potwierdzeniem prawidłowości uzyskanych wyników badań okresowych. W rezultacie, w przypadku wyłapanych nieprawidłowości w działaniu istniejącej infrastruktury elektrycznej lub urządzeń, możliwe jest szybkie wdrożenie działań naprawczych i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń.

Dlaczego wykonuje się pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych oraz natężenia oświetlenia?

Instalacje i urządzenia

Badanie stanu infrastruktury należy do działań profilaktycznych i jest wymagane przepisami prawa – pierwsze pomiary należy przeprowadzić przed rozpoczęciem użytkowania danego obiektu, zaś kolejne odbywają się okresowo. Objęte są nimi zarówno budynki mieszkalne, obiekty komercyjne, jak i infrastruktura przemysłowa. Regularne monitorowanie stanu sieci elektrycznej ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania tych przestrzeni. Podczas pierwszej analizy weryfikuje się m.in. prawidłowość wykonania całej instalacji oraz przyłączy, a także to, czy w trakcie montażu nie doszło do przypadkowych uszkodzeń mechanicznych. W trakcie kontroli okresowej eliminuje się zagrożenia powodowane przez przeciążenia lub wyeksploatowane elementy infrastruktury.

Natężenie oświetlenia

Poziom natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy regulują Polskie Normy. Choć obecnie obowiązujące przepisy nie określają częstotliwości wykonania tych pomiarów dla źródeł innych niż alarmowe lub ostrzegawcze, warto przeprowadzać je regularnie – w szczególności, kiedy w obiekcie zdecydowano się na zmianę lamp jarzeniowych na energooszczędne lub przeprowadzono generalny remont i reorganizację przestrzeni roboczej. Otrzymany raport wskaże bowiem jak bardzo deficyt lub nadmiar światła są uciążliwe dla pracowników, co może negatywnie wpłynąć zarówno na ich efektywność, jak i ogólne samopoczucie.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH.

Voltage Adam Kwaśniewski

ul. Pogodna 4
55-010 Kotowice gm. Siechnice

email: biuro@voltage.net.pl
tel.: 503076376

—————————————

Dane rejestrowe:

ul. Chałupnicza 61/16
51-503 Wrocław

NIP: PL6422665624, REGON:  368733186
BDO: 000511273

Instalacja fotowoltaiczna w układzie poziomym